ПРОЕКТИ З ПИТАНЬ ЗМІНИ КЛІМАТУ
ПРОЕКТИ З ПИТАНЬ ЗМІНИ КЛІМАТУ
Світовий сектор сільського господарства опинився перед складною проблемою забезпечення продовольством населення, яке, за прогнозами, до середини століття збільшиться до 9 мільярдів в умовах зміни клімату. Очікується, що через кліматичні зміни, фермери та уряди різних країн будуть стикатися з новими і все більш складними викликами, для вирішення яких бракує або взагалі немає досвіду. Проблема зміни клімату має особливий зворотній зв'язок з аграрним сектором, який сприяє її поглибленню через викиди парникових газів та водночас страждає від її наслідків.
ЗОКРЕМА, ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ НАШИХ ПРОГРАМ УЧАСНИКИ ЗМОЖУТЬ:
Визначати можливі наслідки зміни клімату для сільського господарства в місцевому та глобальному масштабах.

Оцінювати наслідки зміни клімату на рівень бідності та цілей сталого розвитку (ЦCР).

Розробляти та оцінювати потенційні стратегії мінімізації ризиків та вдосконалення сільськогосподарського виробництва в контексті зміни клімату.

Застосовувати практики кліматично оптимізованого розумного землеробства (теми варіюються залежно від типу виробництва та потреб, включаючи технології землеробства з мінімальним обробітком ґрунту (технології No-till), та інші.

Краще розуміти глобальні сільськогосподарські системи та основні обмеження для розвитку рослинництва та тваринництва в усьому світі та в Україні.

Визначити механізми зміни клімату та відрізняти мінливість клімату від антропогенних змін клімату.

Розуміти та аналізувати змодельовані та спостережні дані клімату та посівів, коректно інтерпретувати та застосовувати наукову літературу.

Отримати інші навички залежно від потреб цільової аудиторії.
Аграрний Дорадчий Центр БРІДЖЕС (BRIDGES) розробляє та впроваджує консалтингові проекти та освітні програми, що охоплюють питання
світових тенденцій, наукову інформацію про механізми та процеси зміни клімату, що мають значення для всього світу та для України зокрема, практики "кліматично оптимізованого розумного землеробства", стратегії адаптації до змін клімату та пом'якшення наслідків для сільськогосподарського виробництва, і є орієнтованими на представників уряду, фермерів, дорадників, студентів та викладачів університетів, землевпорядників та інших.
Кожна освітня програма спеціально розроблена під конкретні потреби цільової аудиторії.
Консультаційні та освітні програми BRIDGES з питань зміни клімату здатні допомогти фермерам та політикам приймати своєчасні обґрунтовані управлінські рішення, та ефективно застосовувати відповідну інформацію для прийняття цих рішень на місцевому рівні в різних галузях сільського господарства.
ЦИФРИ
ПРО НАС
на ринку консалтингових послуг
агробізнес поїздок до США
клієнтів, що взяли участь в агробізнес поїздках до США
консалтингових проектів в агробізнесі
З
2008
року
1000+
120+
150+
Віталій Завадський
ТОВ «Агросолюшнс»
Я РЕКОМЕНДУЮ BRIDGES!
Василь Сердюк
«Харківська Фруктова Компанія»
Василь Туринський
Всеукраїнська Громадська Організація «Асоціація Вівчарів та козівників України»
Андрій Шкляр
«ЦТС-Консалтинг»
Алекс Ліссітса
Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу»
Микола Каплун
ТОВ «ФК ЛТД»
Ігор Брагінець
ПСП «Альфа-Агро»
Ліліана Дмитрієва
ТОВ «Брусвяна»
Леонід Центило
ТОВ «Агрофірма Колос»
Євген Найченко
ТОВ «Ксилема Плант»
Ігор Шилюк
«Cygnet Agrocompany»
Павло Тулба
БСОК «Горіх Причорномор'я»
Михайло Микитюк
ТОВ «ВЕСТ АКТИВС»