Посібник з розробки максимально допустимих рівнів залишків пестицидів (MRL) в Україні
Пестициди – це основні засоби захисту рослин, які використовуються у виробництві сільськогосподарських культур та інших харчових продуктів, щоб сільськогосподарські виробники могли задовольнити вимоги населення щодо якості та кількості продуктів. Країни регулюють використання пестицидів з багатьох причин, зокрема: з метою охорони здоров'я людей і тварин та захисту навколишнього середовища; для забезпечення ефективності використання пестицидів із заявленою метою; а також для формування справедливих умов ринку для виробників, імпортерів та дистриб'юторів пестицидів. Законодавство є одним з інструментів, які країни використовують для досягнення таких цілей, регулюючи виробництво, імпорт, транспортування, зберігання, продаж, використання та утилізацію пестицидів.

Внаслідок використання пестицидів для захисту рослин, на рослинах можуть лишатися залишки пестицидів; і тому країни не тільки регулюють пестициди, але й встановлюють максимально допустимі рівні залишків пестицидів (МДР).
МДР – це найвищий рівень залишку пестициду на певній культурі, який законодавчо допускається в країні. Культури, оброблені пестицидами, повинні відповідати встановленим (або прийнятим) МДР для того, щоб їх можна було продати або імпортувати.
СВІТОВІ ІНІЦІАТИВИ З УПРАВЛІННЯ ПЕСТИЦИДАМИ

Нормативні акти щодо пестицидів встановлюються на національному рівні, але існує довга історія скоординованих зусиль, покликаних допомогти державним регуляторам, приватному сектору, громадянському суспільству та іншим зацікавленим сторонам дізнатися про передову практику управління повним циклом використання пестицидів для встановлення ефективних та справедливих процедур. З цією метою в 1985 році Продовольча та Сільськогосподарська Організація ООН (ФАО) прийняла "Міжнародний кодекс поведінки в галузі розподілу та використання пестицидів" і періодично перевидає його в оновленій редакції. Чинна редакція під назвою "Міжнародний кодекс поведінки в питаннях управління пестицидами", видана у 2014 році, була у 2015 році доповнена документом "Методичні рекомендації щодо законодавства про пестициди" [Відео від ФАО з презентацією Кодексу поведінки та методичних рекомендацій за посиланням:
https://youtu.be/wDBBPrIijpo].
Оновлення законодавства про пестициди є ключовою відповідальністю, визначеною в Кодексі поведінки, для забезпечення ефективного управління у відповідних державних органах, дотримання міжнародних угод та рекомендацій, а також гармонізації з місцевими вимогами.Для допомоги у встановленні МДР, Комісія з Codex Alimentarius (надалі Codex), міжнародний орган стандартизації, який спільно контролюється ФАО та Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), визначила тисячі МДР для добровільного використання. Країни можуть приймати ці МДР або встановлювати власні МДР на основі науково обґрунтованої оцінки ризиків.

Завдання щодо встановлення або прийняття МДР залишків пестицидів на національному рівні вимагає оцінки комплексних пакетів даних для визначення небезпек і ризиків, які можуть створювати залишки пестицидів. Цей документ має на меті узагальнити процес встановлення МДР, щоб допомогти українським регуляторам та промисловикам зрозуміти, що таке МДР, а міжнародним організаціям, що регулюють МДР, враховуючи ризики та зобов'язання СОТ, які впливають на гармонізацію та зміну МДР, приймати більш інформовані політичні рішення.